SPEECH

PASUC 50TH ANNIVERSARY AND GENERAL ASSEMBLY

LOCATION: CENTURY PARK HOTEL MANILA Sa mga miyembro ng PASUC sa pangunguna ng inyong punong-direktiba, sa mga kinatawan ng (inaudible) ngayon, sa iba’t ibang piling bisita taus-pusong pagbati isa pong maganda at pinagpalang hapon…

Read more...

SPONSORSHIP SPEECH COMMITTEE REPORT 105

Mr. President, as Chairman of the Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, this representation humbly submits to this chamber Senate Bill No. 1468 under Committee Report No. 105, entitled “An Act…

Read more...

SPONSORSHIP SPEECH COMMITTEE REPORT 85

LOCATION: SENATE OF THE PHILIPPINES Mr. President, as Chairman of the Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, this representation humbly submits to this chamber Senate Bill No. 785 under Committee Report…

Read more...

SPONSORSHIP SPEECH COMMITTEE REPORT NO 86

LOCATION: SENATE OF THE PHILIPPINES Mr. President, as Chairman of the Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, this representation humbly submits to this chamber Senate Bill No. 1459 under Committee Report…

Read more...

SPONSORSHIP SPEECH COMMITTEE REPORT 84

LOCATION: SENATE OF THE PHILIPPINES Mr. President, Honorable Colleagues of this august Chamber: As Chairperson of the Committee on Education, Arts and Culture, I rise to sponsor Committee Report No. 84, which…

Read more...

SPONSORSHIP SPEECH COMMITTEE REPORT 82

LOCATION: SENATE OF THE PHILIPPINES Mr. President, Honorable Colleagues of this august Chamber: As Chairperson of the Committee on Education, Arts and Culture, I rise to sponsor Committee Report No. 82, which…

Read more...